Humanap ng mga video at rekording na audio na nasa New Zealand Sign Language.

Mga video na nasa New Zealand Sign Language

Ko e laini matutaki ki Fafo

Panoorin ang mga video sa New Zealand Sign Language tungkol sa mga peligro at emerhensya sa New Zealand.