Exclamation point surrounded by a cow, a first aid symbol, a biohazard symbol, a bomb, a dying flower in dry ground, and a tree on fire

Iba pang mga peligro

Alamin ang tungkol sa iba pang mga peligro sa New Zealand. Ang ahensyang namumuno sa pagtugon ay magdedepende sa uri ng peligro o emerhensya.

Alamin ang higit pa tungkol sa iba pang mga peligro
Ko e fakatino he Civil Defence

Sino ang gumagawa ng ano sa isang emerhensya?

Iba’t ibang mga ahensya ang nagtutulungan upang mamahala ng mga emerhensya at panatilihing ligtas ang mga tao. Alamin kung sino ang gumagawa ng ano sa isang emerhensya.

ALAMIN KUNG SINO ANG GUMAGAWA NG ANO SA ISANG EMERHENSYA

Maghanda

May ilang madaling mga hakbang na iyong magagawa upang tiyaking ikaw at ang iyong pamilya ay handa na upang makaligtas.