Mga mapagkukunan

Maaari mong pinuhin ang iyong seleksyon sa pamamagitan ng pagpili mula sa listahan ng mga paksa at wika sa ibaba.

102 results

Ko e laini matutaki ki Fafo
Te Hiringa Hauora logo

Humanap ng impormasyon at payo tungkol sa pangangalaga ng iyong sarili at ng iyong pamilya sa website ng depression.org.nz.

Kapag tayo ay balisa o depressed, maaaring baguhin nito kung paano tayo nag-iisip, dumadama at kumikilos. Ang pagkaya sa mga mahirap na panahon ay maaaring maging mahirap ngunit hindi ka nag-iisa.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Humanap ng payo sa pagpapanatiling ligtas ng tangke ng tubig laban sa kontaminasyon, kabilang ang paggamit ng mga water filter, sa website ng HealthEd.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

Alamin kung paano poprotektahan ang iyong bahay laban sa mga sunog sa labas sa website ng Fire and Emergency.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

Ang kadaliang masunog ng mga halaman ay nakakaapekto sa tindi ng apoy. Ito ay may malaking impluwensya sa pagkontrol ng sunog at sa tsansa na masira o mapinsala ng apoy ang mga bahay. Alamin kung anong mga halaman ang may mababa o mataas na kadaliang masunog sa website ng Fire and Emergency New Zealand.

Ko e laini matutaki ki Loto
A house

Hindi natin mahuhulaan ang mga sakuna, ngunit maaari nating paghandaan ang mga ito. Isa sa pinakamainam na mga lugar na mapagsisimulan ay ang iyong bahay. Alamin ang iyong magagawa upang gawing mas ligtas ang iyong bahay at bakit dapat mong tingnan nang regular ang iyong seguro.

Ko e laini matutaki ki Loto
A dog and a cat

Ang iyong mga hayop ay iyong responsibilidad. Kailangang isali mo sila sa iyong pang-emerhensyang pagpaplano at paghahanda.

Ko e laini matutaki ki Loto
Two couples meeting each other

Gumawa ng pang-emerhensyang plano para sa komunidad. Ang pang-emerhensyang plano para sa komunidad ay tutulong sa inyong komunidad na maunawaan kung paano ninyo matutulungan ang isa’t isa sa isang emerhensya.

Document
Civil Defence logo

Alamin ang aming sistema ng pagsubaybay at pagbabala ng tsunami. Ang gabay na ito ay binuo para sa mga Alkalde at mga taong nagtatrabaho sa lokal na pamahalaan.

Ko e laini matutaki ki Fafo
World Wide Web (W3C) logo

Ang Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 ay gumawa ng maraming mga rekomendasyon para sa maa-access na nilalaman ng web. Alamin ang higit pa tungkol sa mga rekomendasyon sa website ng W3C.

Document
I am Deaf, let's talk

Matuto ng ilang New Zealand Sign Language na tutulong sa iyo na makipag-usap sa isang taong Bingi kung may emerhensya.

Ko e laini matutaki ki Fafo

Panoorin ang mga video sa New Zealand Sign Language tungkol sa mga peligro at emerhensya sa New Zealand.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Community Patrols New Zealand CPNZ logo

Ang mga lokal na volunteer ang nag-oorganisa at namamahala sa mga Community Patrol. Tutugunan ng mga Community Patrol ang mga pangangailangan ng kanilang komunidad at nakikipagtulungan sa New Zealand Police at mga lokal na konseho.

Sumali sa Community Patrol o magsimula ng isa sa inyong komunidad.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence New Zealand Response Team logo

Alamin ang tungkol sa mga New Zealand Response Team at kung saan sila nakabase sa New Zealand.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Land Search and Rescue New Zealand Rapa Taiwhenua logo

Ang Land Search and Rescue (LandSAR) ay isang pambansang organisasyon ng mga volunteer. Nagbibigay ito ng tulong na paghahanap at pagligtas sa mga taong nawawala, hindi matagpuan at nasugatan sa buong New Zealand.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Coastguard logo

Ang Coastguard New Zealand ay nagbibigay ng tulong na paghahanap at pagligtas sa mga tao na nasa karagatan. Nagbibigay sila ng mga programang pang-edukasyon at mga inisyatibang pangkomunidad tungkol sa kaligtasan sa katubigan.

Ko e laini matutaki ki Fafo
AREC logo

Ang Amateur Radio Emergency Communications (AREC) ay grupo ng mga volunteer na gumagamit ng pandalubhasang mga kasanayan sa komunikasyon at teknikal upang suportahan ang paghahanap at pagligtas sa New Zealand.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Surf Life Saving New Zealand logo

Ang Surf Life Saving New Zealand ay nagbibigay ng mga serbisyong lifeguard at emerhensyang pagliligtas. Nag-aalok din sila ng mga programang pangkaligtasan sa mga pampublikong dalampasigan.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

Mag-volunteer sa Fire and Emergency New Zealand. Ang Fire and Emergency New Zealand ay may responsibilidad sa paghadlang, pagtugon at pagpigil sa sunog.

Ko e laini matutaki ki Fafo
All Sorts logo

Humanap ng mga mungkahi para sa pagkaya pagkatapos ng isang pambansang sakuna upang masuportahan ang iyong kagalingang pangkaisipan.

Ang All Sorts ay binuo ng Mental Health Foundation upang tulungan ang mga tao na maibalik ang ilan sa ahensyang iyon at pagkontrol na maaaring naalis ng pandemya at mga likas na sakuna.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Farmstrong logo

Humanap ng mga mungkahing galing sa magsasaka para sa magsasaka, suportado at ibinatay sa siyensya ng kagalingan.

Ang Farmstrong ay dinisenyo para sa mga magsasaka, manananim at sa kanilang mga pamilya upang makayanan ang tagumpay at kabiguan ng pagsasaka sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga bagay na maaari nilang gawin para pangalagaan ang kanilang sarili at ang mga tao sa kanilang negosyo.

1 2 3 4 5 6