Mga mapagkukunan

Maaari mong pinuhin ang iyong seleksyon sa pamamagitan ng pagpili mula sa listahan ng mga paksa at wika sa ibaba.

102 results

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry of Health logo

Humanap ng impormasyon tungkol sa mga pandemya sa website ng Ministri ng Kalusugan.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

Humanap ng impormasyon tungkol sa kaligtasan sa sunog sa website ng Fire and Emergency New Zealand.

Ko e laini matutaki ki Fafo
New Zealand Police logo

Humanap ng impormasyon tungkol sa mga kilos na kriminal at terorismo sa website ng New Zealand Police.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Alamin ang higit pa tungkol sa National Emergency Management Agency.

Ko e laini matutaki ki Fafo
WorkSafe New Zealand logo

Humanap ng impormasyon tungkol sa pagtatrabaho nang ligtas sa mga bubong mula sa website ng WorkSafe.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

Alamin ang higit pa sa pagpapanatiling ligtas ng pagkain sa website ng Ministri para sa Pangunahing mga Industriya.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Volunteering New Zealand logo

Magboluntaryo sa inyong komunidad. Ang Volunteering New Zealand ay isang samahan ng mga sentro ng pagboboluntaryo at pambansang organisasyon na nakatuon sa pagboboluntaryo.

Ko e laini matutaki ki Fafo
MetService logo

Manatiling up to date sa mga taya ng panahon ng MetService.

Ko e laini matutaki ki Fafo
MetService logo

Basahin ang kasalukuyang mga babala sa panahon sa website ng MetService.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Waka Kotahi logo

Magplano ng iyong daraanan gamit ang impormasyon sa live na trapiko at paglalakbay sa website ng Waka Kotahi.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Deaf Aotearoa New Zealand logo

Ang Deaf Aotearoa ay may mga serbisyo na makukuha ng mga taong Bingi o may kaninaan ng pandinig.

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

I-download at ibahagi ang papel-kaalamang ito tungkol sa gagawin bago, habang at pagkatapos ng lindol.

Fakatino fakataata
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

I-download at i-print ang poster na ito. Ipaskil ito sa iyong bahay, paaralan, trabaho o komunidad. Tandaan, kung ang lindol ay Matagal o Malakas, Lumikas.

Ko e Tau Talahauaga
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

I-download at ibahagi ang papel-kaalamang ito tungkol sa gagawin bago, habang at pagkatapos ng tsunami.

Document

Basahin sa wikang Ingles ang mga resulta ng survey para sa 2018 at 2019 na pambuong bansang pagsusuri ng Emergency Mobile Alert.

Ko e Tau Talahauaga
Emergency Mobile Alert logo

I-download ang papel-kaalamang ito na nagpapaliwanag sa Emergency Mobile Alert system.

Ko e Tau Talahauaga
Emergency Mobile Alert logo

I-download ang papel-kaalamang ito na nagpapaliwanag sa Emergency Mobile Alert system.

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

I-download at ibahagi ang papel-kaalamang ito tungkol sa gagawin bago, habang at pagkatapos ng lindol.

Ko e Tau Talahauaga
A family and a person on a bike evacuating up a hill from a tsunami

I-download at ibahagi ang papel-kaalamang ito tungkol sa gagawin bago, habang at pagkatapos ng tsunami.

1 2 3 4 5 6